Laman Web Qamus Digital 2013.

Bagi pengguna Qamus Digital 2013, sila klik imej Qamus Digital 2013 di atas untuk mendapatkan maklumat dan bantuan produk.

Pendaftaran e-Kamus 5.02


Bagi pengguna e-Kamus 5.02 yang ingin mendaftar, sila lengkapkan maklumat di bawah untuk mendapatkan 'Key Code'
e-Kamus 5.02.
Serial No. :
Software Code :
   

Perhatian: Bagi pengguna Desktop Translator v1.02 sila download update di sini <Setup.zip>
Nota: Sila uninstall e-kamus 5.02 sebelum menjalankan program Update

Pendaftaran e-alQamus Raudah

Sila klik imej di atas bagi pengguna yang ingin mendaftarkan e-alQamus Raudah.