DOWNLOAD - VERSI PERCUBAAN

1. Qamus Digital Setup

Panduan pemasangan

Selepas proses muat turun selesai, sila ikut arahan di bawah:

1. Unzip fail  - Panduan unzip
2. Dwiklik fail Setup.exe
3. Ikut arahan di skrin

Nota: Sila taip dalam kotak'demo' untuk mengaktifkan versi percubaan.