PENDAFTARAN QAMUS DIGITAL 2013

Selepas pemasangan selesai, satu tetingkap akan terpapar di sebelah kanan skrin komputer. Sila masukkan Activation Key bagi mengaktifkan perisian.

Nota: Jika tetingkap di atas tidak terpapar, sila:

  • Klik <Start> pada desktop.
  • Pilih <Program>, pilih <Qamus Digital>

Activation Key tertera pada borang Activation Key yang terdapat di dalam kotak perisian. Sila pastikan Activation Key yang dicetak adalah jelas dan boleh dibaca. Setiap kotak perisian mempunyai Activation Key yang berlainan. Satu (1) Activation Key adalah terhad untuk pengaktifan perisian pada satu (1) komputer sahaja.